Arnie Draiman Consulting

A Diverse Array of Services

ייעוץ ארגוני

-- הערכה מקיפה
-- תכנון אסטרטגי
-- שיווק ותקשורת
-- פיתוח מנהיגות
-- הדרכה מקצועית (“קואצ'ינג”) אישית לבכירים

ייעוץ פיננסי

-- הערכה מקיפה
-- ביקורת בנושא פיתוח וגיוס משאבים
-- תוכנית עסקית – כלל אירגונית
-- חקר תכנון וביצוע

ייעוץ בנושא גיוס משאבים

-- יוזמות כמבצע גיוס שנתי, מבצע בניית קרן עזבונות, יוזמות לגיוס תרומות גדולות, ארועים מיוחדים
-- תמיכה בבקשות לתורמים
-- תכנון פרסום וביצועו
-- תמיכה בגיוס כספים מתמשך
-- יצירת מקורות תמיכה חדשים
-- הערכה מערכת הגיוס הנוכחי
-- ייעוץ בניהול בסיסי נתונים ממוחשבים
-- הדרכה לצוות וחברי ההנהלה מול תורמים
-- הצעות לגבי ליווי תורמים

הערכה חד-פעמית – 500 ש"ח (+ מע”מ) בדיקת כל החומר השיווקי ותקשורתי,הפיננסי ותקציבי, ומתן הצעות ממשיות לגבי יחסי תורמים. תקבל/י דו"ח קל להבנה הכולל המלצות לאופן יישם ההצעות.

הערכה של שלוש פגישות – 1000 ש"ח (+ מע”מ) – ביקורת עמוקה וייעוץ יסודי שיכסה טווח רחב יותר של בעיות ותנודות רגישות.

Preview of Minimalistic Template

Contact Us


For more details, please be in touch: Arnie Draiman - ajdraiman@gmail.com - 972-50-515-6776. For more information on actual places, see www.draimanconsulting.com/draiman_mitzvah_favorites.html.


Contact us: Draiman Consulting Group

As featured on AOL News, Click here to Read All About It!